09年浙江中考语文试卷答案(10份)

" />

华语网_语文知识_初中语文_小学语文_教案试题_中考高考作文

首页 > 初中语文 > 中考试卷

2009年浙江丽水中考语文试卷

[移动版] 作者:程泳淋
Thn21.com,华.语.网

仔细审题,认真答题,相信你一定会有出色的表现!

温馨提醒:

1.全卷共五大题,23小题,满分为120分。考试时间为120分钟。

2.答题前,请在答题卷上填写座位号并在密封区内填写县(市、区)、学校、姓名和准考证号。

3.本卷答案必须用蓝、黑墨水的钢笔(水笔)或圆珠笔做在答题卷的相应位置上,做在试题卷上无效。

一、卷面书写(共3分)

请你在答题中努力做到书写正确、工整。评卷者将根据卷面书写给你记分。

二、语文知识积累与运用(共20分)

1.根据拼音写出相应的汉字。(4分)

春日的秧苗yùn(1)育着农人的希望。收获的季节,丰收的人家踏实地享受着秋日的kuì(2)赠,闲聊着春夏那些辛勤的细枝末节,唇齿开合间透着一种惬意。而倦懒耕耘的人们则àn (3)然神伤地敲打着生锈的犁耙,面对歉收,懊悔那些huānɡ(4)废的岁月。看来,在拥有希望的同时,还要努力地付出汗水。

2.古诗文默写。(7分)

(1)烽火连三月,____________ 。(杜甫《春望》)

(2)不畏浮云遮望眼, ____________ 。(王安石《登飞来峰》)

(3)羌管悠悠霜满地,人不寐,____________ 。(范仲淹《渔家傲·秋思》)

(4)____________,可以为师矣。(《论语·为政》)

(5)____________,再而衰,三而竭。(《左传·曹刿论战》)

(6)现已74岁高龄的钟南山,曾在抗击非典中主动请缨,无私奉献。今年,当甲型H1N1流感来袭时,他又挺身而出,勇挑重担。我们可以用“ ____________ ,  ____________  ”这样的古诗句来赞颂他。

3.名著阅读。(3分)

我越往前走,海峡也就越浅。不多一会我已经走近岸边,到了可以听见喊声的地方。我用手举着拖来舰队的绳索的一端,高声呼喊:“最强大的利里浦特皇帝万岁!”这位伟大的君王迎接我上岸,对我说不尽地恭维,当场就封我作“那达克”,这是他们最尊贵的爵位。

(1)这段话出自英国讽刺作家乔纳森·斯威夫特的小说《  ____________ 》。(1分)

(2)联系选段前的情节,简述这位伟大的君王“对我说不尽地恭维”的原因。(2分)

4.语文综合性学习。(6分)

为迎接我国第四个文化遗产日——2009年6月13日,班级开展了“走近丽水古建筑”语文综合性学习活动。

活动一  播放专题短片

【解说词(节选)】我市古建筑遗产丰富,有布局合理、工艺精细、造型各异的缙云河阳古民居、松阳石仓村落古宅、庆元大济明清古民居,还有历史悠久的处州府古城墙、大猷街……但城乡改建、风雨侵蚀、火灾所殃、疯狂偷盗等原因使这些历史遗留下来的瑰宝不同程度地遭到损坏。如历史上颇雄伟的处州府古城墙,现在能看到的仅几十米。

活动二  展评人物事迹

武巧莲,普通市民,她风雨无阻地在老街巡查,满腔热忱地投入文物保护工作。当听说一老屋的木雕窗户被盗走时,她迅速赶到现场,追回文物交到了丽水市博物馆;当得知一个已列入保护的抱鼓石被人抬走时,她带病寻找了3天才找回。人们说她是这个城市的良心,她却不以为然地说:“我就是想为这个城市留下一点记忆。”

毛传书,古稀老人,多年来不辞劳苦,致力于地方历史文化遗产的宣传和保护。他最先奔走呼吁保护处州府古老城墙,曾联名提案,挽救了被埋没的部分古城墙遗址;在丽阳门古城墙遭遇漠视,即将被拆除时,他多次直言力谏并发表《爱惜无价之宝》等文章,促成了保留古城墙的决议尘埃落定。他说,做这件事是出于一种责任,古城墙毁掉容易,后悔时就无法挽回了。

活动三  步入市民中间

活动小组步入市民中间,宣传保护古建筑的重要性时,听到一位中年市民这么说:“旧街旧巷、古民居古城墙破旧落伍,与现在的洋房高楼不协调,影响现代文明形象,应该拆除。”

(1)请你用一句话概括专题短片解说词的内容。(2分)

(2)今年,毛传书老人将参加“第二届中国文化遗产保护年度杰出人物”评选。请你仿照示例的句式为他写一则推荐语。(2分)

[示例]

武巧莲,老街文物的巡查者,她满腔热忱、风雨无阻,抒写了保护建筑文物的动人诗篇。

(3)“活动三”中,当听到这位市民的话后,你会对他说些什么?(2分)

三、现代文阅读(共27分)

阅读下列文章,完成5~14小题。

(一)(14分)

外婆的小河

谢志强

①“前边有一条小河。”外婆肯定地说。

②外婆昨天从乡下来到我们这里。她几次捎口信,说要到城里来,可乡下家里那一摊子又放不下,不放心哟。其实她无非是替晚辈操持零碎家务。养鸡养鸭,烧饭炒菜,都是她做媳妇起就忙乎着的事情,她却像头一回做那样新鲜、认真。我知道,农村那个院落门前淌过一条小河,她常在小小的河埠头洗菜、淘米、浆衣。

③“这是在城里,哪里有小河?”我懒懒地说。我猜她幻觉中仍惦记着乡村那条伴随着她生活的小河。我现在的住宅小区坐落在近郊,据说早先是一片菜畦。近几年一幢幢高楼拔地而起,已辨别不出本来的面目了,像宣纸上滴落了一团颜料,迅速地浸润开来。

④外婆坚持道:“没错,是有条小河。”我笑了,说:“外婆,我已在这住了四年了,还没发现什么小河。何况,也不需要什么河,用水,拧开自来水龙头,水就会出来。”

⑤外婆走到阳台,似乎真看见了那条小河。可是,她面前耸立着楼房,楼房前边露出另一幢楼房的墙影,但她仍说:“是有条小河。”我不再跟她争辩,我每天出入这片新村,再熟悉不过了,我说:“大概……该有条小河吧。”

⑥外婆的目光仿佛要穿越楼群,她没回头,说:“一定有条小河,早晨,一个老太太端着一面盆衣裳往前头去了呢。”我倒是对断水特别敏感,关心的是一旦停水,楼内便陷入瘫痪,自来水已成了城市的血液,偶尔停水,会弄得我们束手无策,怨声载道。我想,这是城市的脆弱之处。我便说:“那位老太太的家大概没有自来水,她到邻家去洗衣服。”外婆回过头,像是讨厌一个孩子无知的固执——我儿时常领教外婆这种神情,说:“可老太太就住在旁边这栋楼里,我看见她走出走进。”

⑦我心不在焉地说:“那又能说明什么呢?”外婆长长地叹了口气。外婆是位威严却又不失随和的老人,她不再使用昔日的权威了,这大概与她初入城市的不适应有关吧!

⑧晚餐后,外婆要我陪她出去走走。是呀,我怎么忘了,一个闲不住的老人,整天待在混凝土建筑物里,到底憋闷得慌。外婆指指前边,说往那走走。我说:“那边是郊区,我也不大去。”外婆先走两步,停下来。于是,我想到了外婆提起的那条河——一条杜撰的河。我想,没错,人老了,更像老小孩,那好奇、执著,就似我孩提时要偷偷地去小河里玩耍。

⑨走过七幢楼房,面前展现出开阔的视野,一片片菜畦,绿油油的,十分醒目。果然,楼群尽头显出一条蜿蜒的小河,两岸的树丛草丛将河面遮挡得时隐时现,窄窄的河面还漂浮着水葫芦之类的植物。可是,小河就在我们眼前,静静地流淌,无声无息。

⑩外婆乐了,说:“是哦!”我疑惑了:“这么多日子,我怎么就没有发现它的存在呢?”外婆慈爱地笑了。我好像重新回到童年的天地,她颇有权威地向我介绍这个世界。这时我疑心自己陡然衰退了,我那天真、我那好奇、我那敏感,似乎都消磨在固定的生活程式之中。

11我惊愕了,原来真有这样的一条小河。而我,曾一直那么自信。

(选自《精美微型小说读本》,有改动)

5.第①节中,外婆为什么“肯定地说”前边有一条小河?请联系下文回答。(2分)

6.对于外婆说的那条小河,“我”的情感经历了怎样的变化?(3分)

7.从第⑤、⑩节画线的句子中选择一句,揣摩人物的内心活动。(3分)

(1)“大概……该有条小河吧。”

(2)“是哦!”

8.第⑨节对楼群尽头那条小河的描写,有什么用意?(3分)

9.这篇小说具有象征意味。根据对“小河”的理解,谈谈你从文中获得的启示。(3分)

(二)(13分)

鸟儿为什么歌唱

从玉华

①英国大提琴演奏家哈里森每天都会在小树林练琴,有一天,一只夜莺突然飞来,与她的琴声合奏,接下来,越来越多的夜莺加入其中。1924年,BBC录下这些人与鸟的二重奏,在广播里播放,80多年过去了,这段录音成为珍贵的历史研究资料。如今,人们把自然界的鸟儿组成一个交响乐团——键盘手乌鹊,背景音乐红尾雀,鼓手啄木鸟,电吉他苍头燕雀,歌手夜莺……

②鸟儿为什么歌唱?它们的大脑构造如此小巧,却将如此庞大的一部分用于音乐。让我们进入奇妙的探索之旅。

③一只澳大利亚琴鸟唱歌前通常要花好几个星期搭建它的舞台——一个直径约一米的土堆。园丁雄鸟要花费数个星期建造精巧复杂如同艺术品的窝,而且一定要用蓝色的物品来装饰爱巢,如果找不到蓝色花瓣,它会从数公里外的餐桌上带回蓝色的塑料汤匙。这些举动,其实都是为了最美妙音乐的来临。按照达尔文的物竞天择理论,“鸟男们”如此特殊的歌舞只有一个解释——取悦雌性。因为澳大利亚的这片丛林,是个“男多女少”的卖方市场,琴鸟姑娘每年仅产卵一枚,受荷尔蒙困扰的小伙子们竞争格外激烈。

④这一学说得到了科学的印证。科学家研究了从38000只日本鹌鹑身上提取的大脑样本,然后将其分别放在光线下接受时间长短不一的照射。他们发现,当春天来临时,鸟儿就开始唱歌是因为春天日照时间比冬天长,在鸟类特殊的大脑细胞与阳光的共同作用下,其体内便开始分泌荷尔蒙。它们用唱歌来吸引异性。

⑤然而,这只是众多解释之一。另一种令人信服的理论指出,鸟儿歌唱是为保卫自己的领地。理论上,这叫“波盖斯提假说”,这个名字出自著名的同名电影,它讲述了一个法国士兵在只有一个人的情况下,通过模仿许多士兵的说话声,使得敌人相信堡垒里驻满了军团而不是只有一个人,他靠自己的力量保卫了一个堡垒。鸟儿正是用这种方式保卫自己的领地,他们通过模仿其他生物的尖叫有效地赶跑敌人。

⑥还有更多的研究者致力于“快乐说”:鸟儿唱歌就是为了快乐。尽管这一观点还缺乏许多论据——科学还没有发展到能够计算快乐的地步。

⑦理论越来越陷入无序,五花八门。甚至有科学家用诗歌来解释。他分析云雀歌唱的发音、节奏、韵律,得出的结论是:这就是一首捷克斯洛伐克诗歌。结局不难想象:这个鸟类研究学家最后真的成了诗人。

⑧当然,人们往往更加相信拿着手术刀的科学家。在鸟儿热情的歌唱开始之后,它的大脑被取出,在干冰中冻结,用机器将大脑组织切成只有10微米厚的切片。“一曲未终”的鸟儿换来了最新的科学发现:只有在鸟儿歌唱的时候才能进行蛋白合成。当一只成年金丝雀学习一首新歌的时候,它大脑的顶部会出现新的脑细胞,这跟人类18岁开始脑细胞将一个接一个地衰老死去的古老教条全然不同。

⑨全世界有近100个实验室在研究鸟类的大脑。有的实验室每年要杀死大约2000只鸟儿。“它低着头唱歌,脑袋就掉下来了。”鸟类没有签发同意手术的表格,所以科学家更喜欢用“牺牲”而不是“杀死”来描述鸟儿因科学研究而失去生命的那一刻。他们更愿意信奉:动物就是机器。

⑩如今很多动物保护者质疑这种科学实验伦理。或许正如有人所说:鸟儿是森林的喉舌,它们能告诉我们的比我们所知的更多。鸟儿为何歌唱?与我们人类歌唱的理由一样——因为我们能够歌唱。                                   (选自《中国青年报》,有改动)

10.对于“鸟儿为什么歌唱”,文中提出了哪几种解释?(3分)

11.第①节在文中有什么表达效果?(2分)

12.第③节中“这些举动”指的是什么?请概括回答。(2分)

13.第④、⑨节中的数据,有什么作用?(3分)

14.“科学家更喜欢用‘牺牲’而不是‘杀死’来描述鸟儿因科学研究而失去生命的那一刻”,如果是你,会用“牺牲”还是“杀死”来描述?请结合文章内容说明理由。(3分)

四、古诗文阅读(共20分)

阅读下列古诗文,完成15~22小题。

(一)(4分)

泛吴淞江

[宋] 王禹偁

苇蓬疏薄漏斜阳,半日孤吟未过江。

惟有鹭鸶①知我意,时时翘足对船窗。

【注】①鹭鸶:白鹭,羽毛白色,腿很长,能涉水捕食鱼、虾等。

15.诗中 (1) 一词写出了天色已晚, (2) 一词则强调了诗人泛江已久。(2分)

16.“惟有鹭鸶知我意”中的“我意”指的是什么?(2分)

(二)(9分)

若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归?    (节选自范仲淹《岳阳楼记》)

17.解释下列句子中加点的词。(4分)

(1)连月不开

(2)忧谗畏讥

(3)沙鸥翔集

(4)居庙堂之高则忧其民

18.用现代汉语写出下面句子的意思。(2分)

微斯人,吾谁与归?

19.距离范仲淹近千年的现代人,是否还有必要具备“古仁人之心”?请阐述你的看法。(3分)

(三)(7分)

不责僮婢(节选)

唐临性宽仁,多恕。尝欲吊丧,令家僮归取白衫,僮乃误持馀衣,惧未敢进。临察之,谓曰:“今日气逆,不宜哀泣,向取白衫且止。”又令煮药,不精,潜觉其故,乃谓曰:“今日阴晦,不宜服药,可弃之。”终不扬其过也。

阳城尝绝粮,遣奴求米。奴以米易酒,醉卧于路。城迎之,奴未醒,乃负以归。及奴觉,谢罪。城曰:“寒而饮,何害也!”                        (选自冯梦龙《古今谭概》)

20.解释下列句子中加点的词。(3分)

(1)向取白衫且止

(2)潜觉其故

(3)奴以米易酒

21.用现代汉语写出下面句子的意思。(2分)

终不扬其过也。

22.你赞同唐临、阳城的做法吗?为什么?(2分)

五、写作(共50分)

23.题目: 谢谢你,为我助跑

要求:

(1)写一篇不少于600字的文章。

(2)不得抄袭试卷中的材料和他人的作品。

(3)文中不得出现你所在学校的校名和老师、同学的真实姓名。

Thn21.com,华.语.网
查看更多中考语文 09年 浙江 丽水资料
随机推荐