华语网_语文知识_初中语文_小学语文_教案试题_中考高考作文

首页 > 初中语文 > 中考试卷

遂宁市2011年初中毕业学生学业考试语文试卷

[移动版] 作者:程泳淋
Thn21.com,华.语.网
 遂宁市2011年初中毕业学生学业考试语文试卷

【说明】全卷分为第I卷和第II卷,第I卷1-2页,第II卷3-10页。考试时间120分钟,

满分150分。第Ⅱ卷和答题卡按规定装袋上交。

第I卷(共24分)

注意事项:

1.答第I卷前,考生务必将自己的学校、姓名、准考证号、考试科目填涂在答题卡上。

2.每小题选出答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,不能答在试题卷上。

3.考试结束后,本试卷由考场统一收回,集中管理。

一、积累与运用:(50分)

(一)选择题(24分)

1.下列词语中加点字的书写和注音完全正确的一项是()

A.星宿(xiù)赈灾(zhènɡ)解剖(pōu)悲怆(chuànɡ)

B.忌讳huì脑髓(suǐ)酝酿(niànɡ)骠悍(piāo)

C.纨绔(kù)磐石(pán)恻隐(chè)提防(dī)

D.烙铁(lào)亵渎(dú)啮齿(niè)御聘(pìn)

2.下列语句中加点的成语或俗语使用正确的一项是()

A."神舟"五号载人飞船首次把我国航天员成功送入浩瀚的太空并安全返回,这是我国航天事业取得的又一空前绝后的成就。

B.在王平同学上次作文时因用词不当丢了丑以后,我决心吃一堑,长一智,苦下功夫遣词造句,一定不要犯他那样的错。

C.跟别的地方比,遂宁的经济总量不是强项,但得天独厚的生态环境优势,使得遂宁可将生态资源转化为生态资本,走出一条人与环境和谐相处、经济与社会协调发展的道路。

D.为了绵遂高速公路早日通车,工程技术人员处心积虑地克服了许多困难。

3.填入下面横线上的句子,排列恰当的一项是()

从大门通向公园深处,尽植芙蓉。饱赏着多姿多彩的芙蓉花,我不禁联想到:芙蓉花傲霜而开,体现的正是她敢于抗争的勇气;而不吝美艳,彰显的则是她无私奉献的精神。

①远远望去,似绿云接天,如彩练当空。②置身花丛,但见"大红芙蓉"花大质丽,灼灼照人,时而薄雾笼罩,若隐若现,犹如戴上面纱的少女,别有一番情致。③只见坡上坡下,花连花,树挨树,层层叠叠,红绿交替,使人仿佛身临千年前那遍植芙蓉、高下相照的古"锦城"。④当秋阳普照,寒霜下的芙蓉花闪闪烁烁,似朗星点点,色泽由白色渐渐变成粉红,进而转为大红,奇趣无穷。

A.③①②④B.①③②④C.④③①②D.①③④②

4.下面各句中,标点符号的使用合乎规范的一项是()

A.现代画家徐悲鸿笔下的马,正如有的评论家所说的那样,"形神兼备,充满生机"。

B."郭青建是我们蓬溪人学习的榜样!"县委宣传部副部长代文益说:"我们一定要让蓬溪人永远记住这个骄傲!"

C."这是怎么啦?同学们。"张老师一进门就问。

D.游客走进"神奇遂宁",亲身体验"拜慈善观音,漂中国死海,赏国宝宋瓷,游观音圣湖"之旅。

5.下列句子没有语病的一项是()

A.名著不管是不是够格,总是时间和空间筛选。

B.2008年3月,中国文联、中国民间艺术家协会首个将遂宁命名为"中国观音文化之乡"。

C.据专家介绍,近期我国长江中下游地区遭遇严重干旱的主要原因是降水少、气温高,而不是三峡工程的修建。

D.为了防止失窃事件不再发生,故宫博物院保安部门采取了切实有效的措施。

6.对下列句子的理解分析有错误的一项是()

A.然而圆规很不平,显出鄙夷的神色。(这句话采用了借代的修辞手法。)

B.锯木厂后边的草地上,普鲁士兵正在操练。(这句话属于社会环境描写。)

C.一丈青大娘跟老头子唠叨这个,嘟哝那个,老头子阴沉着脸,哼哼哈哈,一脑门子官司。(句中的"一脑门子官司"的意思是形容心中含着怒气,不满的情绪流露在脸上。)

D.我谢了他的好香油,谢了他的大鸡蛋,然后转身进屋去。(这句话的表达方式是说明。)

7.阅读《使至塞上》,选出对这首诗的理解和分析不恰当的一项是()

使至塞上(王维)

单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

A.首二句交待此行目的、到达地点和作诗缘由,"欲问边",是出使的目的。

B.颔联是诗人借蓬草自况,写飘零之感。古诗中说到蓬草,大多是自叹身世。由"归雁"一词知道,这次出使边塞的时间是秋天。

C.颈联中,诗人以传神的笔墨刻画了奇特壮美的塞外风光。"大漠孤烟直,长河落日圆",笔力苍劲,意境雄浑,视野开阔,被王国维赞为"千古壮观"的名句。

D.本诗通过写诗人出使塞上的旅程以及旅程中所见的塞外风光,表达了诗人由于被排挤而孤独、寂寞、悲伤、飘零的孤寂心情。诗中既反映了边塞生活,同时也流露出作者对都护的赞叹。

8.下面关于文学名著的说法错误的一项是()

A.中国第一部歌颂农民起义的长篇章回体小说《水浒传》这样写道,"忠义堂前绣字红旗后面:一书'山东呼保义',一书'河北玉麒麟'"。其中"山东呼保义"指晁盖,"河北玉麒麟"指卢俊义。

B.《骆驼祥子》中的主人公祥子原本以为可以依靠自己的能力实现他的梦想,为了这个梦想他一次次与命运抗争,却以惨败告终。祥子最大的梦想是拥有一辆自己的车。

C.《繁星》《春水》是冰心在印度诗人泰戈尔《飞鸟集》的影响下写成的,兼采中国古典诗词和泰戈尔哲理小诗之长,语言清新淡雅而又晶莹明丽,明白晓畅而又情韵悠长。

D.《格列佛游记》是英国18世纪前期最优秀的作家乔纳森·斯威夫特的作品,童话色彩是这部小说的表面特征,尖锐而深刻的讽刺是其灵魂。

第II卷(共126分)

注意事项:

1.第II卷共8页,用钢笔或中性笔直接答在试卷上。

2.答卷前将密封线内的项目填写清楚。

题号一二三第Ⅱ卷

总分总分人

(二)(一)(二)(三)

得分

(二)非选择题(26分)

9.古诗文积累。(每空1分,共计10分)

(1)薄雾浓云愁永昼,。(李清照《醉花阴》)

(2),闻寡人之耳者,受下赏。(《邹忌讽齐王纳谏》)

(3)《岳阳楼记》中描写夜晚洞庭湖波光月影的语句是:,。

(4)诗人常常把自己的情感寄托在景物之中,李煜的""(《相见欢》)借梧桐表达了国亡被囚的深深寂寞;马致远的""(《天净沙·秋思》)则以乐景写哀情,衬托天涯游子的孤独凄凉之情。

(5)王维在《汉江临眺》中的"楚塞三湘接,荆门九派通"描写出了"水"的气势,孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》中与之相近的句子是:,

(6)刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》中用典的诗句是:,

10.语文实践活动。(13分)

2011年注定是不平凡的一年。"瘦肉精"、"西瓜膨长剂"、"染色馒头"、"强制拆迁"、"公共场所禁烟"、"醉酒驾驶"、"台湾塑化剂"……当这些词从我们脑海掠过时,我们不能"雁过无痕",为此某班同学将开展以"关注民生"为主题的综合性学习活动,请踊跃参加。

活动一:强拆出的空中楼阁活动二:中国绿色食品标志

【活动一:关注民生之住房】

(1)近日,一张"强拆出的空中楼阁"照片在网上引发关注。四川××市主城区黄金地段一栋7层住宅楼,因为顶楼一户人家不肯搬迁,所以开发商将楼下5层楼梯用挖掘机拆掉。看了此图,请你根据上联内容,对出下联。(3分)

上联:大楼有恨,难承拆底斯痛;

下联:。

【活动二:关注民生之食品】

(2)食品卫生与人们生活息息相关,关注食品卫生,有利于提高人们的健康水平。请你为学校食堂拟写一条宣传食品卫生的标语。(3分)

(3)请用简洁的文字介绍中国绿色食品标志。(4分)(如图,底色为绿色。)

【活动三关注民生之健康】5月31日,是"世界无烟日";国家卫生部下发文件规定,从2011年5月1日起,在公共场所禁止吸烟。

(4)如果你作为某校的一名小记者,为宣传这项活动,需要采访遂宁市的市长和卫生局局长,你将分别向他们提出一个什么问题?(3分)

(采访市长):

(采访卫生局局长):

11.语言运用。(3分)

下面假设是遂宁气象台发布的遂宁6月13日的天气预报,遂宁人民广播电台6月12日播送时,将在预报信息内加上一些体现人文关怀的内容。请你为电台设计一段播送稿。(50字左右)

6月13日多云转阴有阵雨或雷雨温度:20-28°C风力:<3级

二、阅读与理解(40分)

(一)阅读下面文段,完成12-16题。(15分)

中国能占领多少"知识领土"

①知识领土不是按照国家主权划分,而是依据知识创造的先占性和市场占领的范围来确定。知识创造的先占权也被称为知识产权,知识占领的市场范围被称为"知识领土"。一个国家如果在知识方面没有创造,或者在时间上落后,那么无论这个国家主权领土的面积多么辽阔,人口多么众多,也不能拥有知识领土。

②全球知识领土面积最大的,大概要属美国人比尔·盖茨。这个美国人拥有的知识领土范围,超过了整个俄罗斯。不仅是因他的"视窗"覆盖了使用计算机的所有人群,还有权要求所有国家法院的法官们作为"国防军",维护他的知识领土。

③知识领土既不能不顾天赋,也不可能白送,而是由脑力劳动创造。开拓出来以后,就被创造者终生拥有。直到他过世,后人依然继承这部分领土。如果我们的大脑不创造知识,我们就无法拥有知识领土。如果我们仅满足于传播知识、讲授知识,也不会拥有任何知识领土。虽然这些也是劳动,但是这种劳动只会帮助知识领土的创造者巩固和维护其领土,我们仅能获得少量的传播费和讲授费而已。

④如果我们的大学不创造知识,企业不发明新技术,实验室不申请新专利,工程师搞不出新技术成果,我们就如同无家可归者:在人家仪器设备的屋檐下过夜,捡人家发明吃剩的残羹剩饭充饥,用人家技术穿烂的旧衣御寒,套人家换代产品丢弃的烂鞋跛行。即使这样,我们也无法长期生存,因为人家的卧榻之侧,容不得我们安睡。

⑤我们伟大的祖先,如果不是在知识丛林中"众里寻他千百度"获得四大发明,如果没有先秦诸子百家在思想乐园中的"语不惊人死不休",如果也没有《孙子兵法》的神来之笔,没有《清明上河图》中的"鬼墨神工",如果这一切都没有被创造,我们今天还有什么脸面,面对世界说我们是中国人?如果我们今世不创造知识、不贡献思想、不丰富文化,我们将忍看子孙后代在人家的知识领土上沦为"无国籍人",忍痛让自己的后人在知识产权代表的财富面前再做"无产者"。

⑥昨天,我们依靠改革和开放取得了成功;今天,我们要依靠创意、创造和创新,才能取得新的成功。如果我们头脑还清醒,理性还健全,如果我们还顾及子孙,那从现在起,就应将创新能力作为发展的最必要的条件、最重要的资源、最宝贵的财富!

12.从文体上看,此类文体应包含、、三要素。(3分)

13.选文第⑤自然段结合中国实际,给人一种"当头一声喝"的警醒作用。认真阅读划线句子,思考:这一句话运用了什么论证方法?有何作用?(3分)

14.请结合我们的成长经历仿造划线句子用"如果不是……如果没有……如果也没有……我们……"写一段话。(3分)

15."全球知识领土面积最大的,大概要属美国人比尔·盖茨"一句中的"大概"一词能否去掉?为什么?(3分)

16."我们要依靠创意、创造和创新,才能取得新的成功",大至国家的发展,小到个人的学习,这都是一个绝对的真理。请结合选文,谈谈我们应该怎样培养创新能力。(3分)

(二)阅读下面的文字,完成17-21题(15分)

回家

海子少年时在这个城市的另一个区上中学,距家20余里,公共汽车车票是八分钱。每个星期六,海子都要风雨不误地乘车赶回家。

那一天,海子的弟弟妹妹们,会早早地立在门口,等海子回来,好一起热热闹闹地吃一顿比平常略微强一点的饭菜。第二天,再跟海子哥到城外的小河套里去玩去疯。

有一回,爹对海子说:"海子,你……以后不到过节或放长假,平常就不要回来了……"

爹说得挺▲(犹豫坚决)。海子知道,爹每月工资76元。海子还有两个哥哥,都很有出息,在外地上大学,娘没有工作。海子每个星期的来回路费,一角六分钱,对这个家庭很重要。

于是,海子连着两个星期没有回家。

又一个星期六,天已很晚,风刮得很大,海子突然回来了。爹和娘有些惊喜,又有些生气。海子就气喘吁吁地说:"爹,娘,你们别不高兴,我没坐车,我是跑着回来的。"

爹和娘一时无语。

过后,娘赶忙给海子做饭,热几个煎饼,再做一锅玉米面糊糊,想想,又狠狠心放了好几滴荤油,很幸福地看海子唏哩呼噜地大口喝,喝得很香。

就这样,日子滑过很长的一段。

又有一回,娘思虑许久,还是对海子说:"海子,这样下去还是不行啊!你看你的鞋,过去半年一双,现在两个月就得一双……"

海子不语。

海子又是好几个星期没有回家。

海子再回家时,地冻天寒,娘老远看见,海子赤着双脚,一双鞋套在手上,裹一身寒气跑回来。

娘愣住了,爹愣住了。

海子看着爹娘,怯怯地说:"我没有穿鞋,我是光着脚跑回来的。"

娘猛地搂住海子,紧紧搂住,红着眼睛流泪。爹却转身走出屋去,外面很冷,爹站在院里一动不动。

这些都是许多年以前的事情了。

现在的海子已近中年,是一名威风凛凛的警官。

每到周末,海子的父母家会很红火很热闹。哥哥、弟弟和妹妹都会带着家人来看爹娘,老少三辈十多口人,围在一张丰盛的大餐桌旁……亲情洋溢,其乐融融。

可海子却极少回来。倒是海子的媳妇常领着女儿回来,拎一堆花花绿绿的营养品,说是海子让带来的。

有时候,娘就会忍不住对爹说:"原先天再冷,光着脚跑再远的路,海子也要回家。可如今生活好了,海子怎么就不回来了呢?"

爹就会对娘说:"你又不是不晓得,海子是做警察的,工作忙哩。"爹和娘都知道,海子是个好警察,海子任所长的派出所连续几年被省公安厅评为先进基层单位。

后来,在处理一起突发案件时,走在最前面的海子受了重伤,当时就有些不行了。送医院急救的路上,海子拉着同事的手,说:"我想回家……看我娘……我三个多月没回家了……"说完,就真的不行了。

娘哭,爹也哭。

亲戚朋友也都哭,后来,就不得不忍着悲痛劝花甲暮年的老人:"……海子没给您二老丢脸……海子走的时候是鲜花簇拥,身上盖着国旗的……"

爹呜咽:"海子是好样的!可海子再也回不了家了……"

娘却说:"不,海子永远回到了家,再也不走了。"娘捧着海子的遗像,泪珠儿滴滴掉在海子脸上。

17.阅读一篇叙事性的文学作品,我们必须首先梳理故事情节。《回家》一文共叙写了以下情节:风雨不误赶车回家--()回家--()回家--(不能)回家--()回家(4分)(每个空格不得超过六个字。)

18."细微处见真情",关注文学作品的细节描写是我们实现和作品心灵沟通的重要方法。请你就文中的一处细节描写谈谈它的作用。(3分)

细节:

作用:

19.你认为文章空缺处应该选择的一个词语是(2分)

20.请结合上下文说说选文划线句子的作用。(3分)

21.阅读选文,你认为海子是一位爱家的人吗?为什么?(请结合你对"家"的理解来谈。)(60字左右)(3分)

(三)阅读下面的文言文选段,完成22-24题(10分)

【甲】亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。身长八尺,每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善,谓为信然。

时先主屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:"诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?"先主曰:"君与俱来。"庶曰:"此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。"

由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。因屏人曰:"汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘。孤不度德量力,欲信大义于天下,而智术浅短,遂用猖蹶,至于今日。然志犹未已,君谓计将安出?"

(选自晋朝·陈寿《三国志·蜀志·诸葛亮传·隆中对》)

 【乙】赵将马服君赵奢之妻,赵括之母也。秦攻赵,孝成王使括代廉颇为将。将行,括母上书言于王曰:"括不可使将。"王曰:"何以?"曰:"始妾事其父,父时为将,身所奉饭者以十数,所友者以百数;大王及宗室所赐币帛,尽以与军吏、士大夫;受命之日,不问家事。今括一旦为将,东向而朝军吏,吏无敢仰视之者;王所赐金帛,归尽藏之;乃日视便利田宅可买者。王以为若其父乎?父子不同,执心各异。愿勿遣!"王曰:"母置之,吾计已决矣。"括母曰:"王终遣之,即有不称,妾得无随乎?"王曰:"不也。"

括既行,代廉颇三十余日,赵兵果败,括死军覆。王以母先言,故卒不加诛。

(选自西汉·刘向《烈女传·赵将括母》)

22.解释下列加点的词(4分)

(1)将军宜枉驾顾之顾:

(2)欲信大义于天下信:

(3)而智术浅短,遂用猖蹶用:

(4)乃日视便利田宅可买者日:

23.翻译文中划线的句子(3分)

王以母先言,故卒不加诛。

24.下列说法有误的一项是()(3分)

A."凡三往,乃见"、"乃不知有汉,无论魏晋"两句中的"乃"的意义和用法不相同。"王以为若其父乎"、"徐公不若君之美也"两句中的"若"的意义和用法也不同。

B.刘备善于听从他人意见,以诚心求得人才,终成就三国鼎立之势;而孝成王不听从他人意见,最终兵败。

C.两段选文在塑造人物时都采用了侧面描写的方法。甲文徐庶极力向刘备推荐诸葛亮,侧面表现了诸葛亮的谋略与才干,乙文第一段写括母分析赵括父子是侧面表现括母仁智。

D.历史上赫赫有名的两件事"三顾茅庐"和"长平之战"在两段选文中仅以"凡三往""代廉颇三十余日,赵兵果败"就概括了,这是因为这两件事本身与突出两篇传记的主人公的性格关系不大,这也告诉了我们写文章时与中心关系不大的事件要略写。

三、作文(60分)

25.世界华人"成功学"权威陈安之把我们熟知的"失败是成功之母"改为了"反省是成功之母"。是啊,失败并非必然带来成功。成功者往往是在失败后,通过积极反省,吸取教训,最后才取得了成功的。

请以"反省"为话题写一篇作文,要求:①书写工整、卷面整洁。②所写内容必须在话题范围之内,不要套作,不得抄袭。③题目自拟,文体自定。(诗歌、戏剧除外)④600字左右。⑤文中不得出现真实的人名、校名。

 遂宁市2011年初中毕业生学业考试语文试题参考答案及评分意见

第Ⅰ卷(24分)

一、积累与运用(50分)

(一)选择题(24分)

1.(3分)D分析:A项中的"赈灾"的"赈"应读zhèn;B项中的"骠悍"应该写为"剽悍"或"慓悍";C项中的"恻隐"的"恻"应读cè。

2.(3分)C分析:B项中的"吃一堑,长一智"是经受一次挫折,就会增长一分智慧的意思,是从自己的角度说的,不是指吸取他人的经验教训,所以使用有误。

3.(3分)B

4.(3分)A

5.(3分)C分析:A项中的"总是时间和空间筛选"缺宾语,在"筛选"后加上"的结果"。

6.(3分)D分析:D项中的句子的表达方式是记叙。

7.(3分)B分析:B项中由"归雁入胡天"知道雁北飞,因此季节是春天。

8.(3分)A分析:A项中的"山东呼保义"指宋江。

第Ⅱ卷(126分)

(二)非选择题(26分)

9.古诗文积累(10分)

(1)瑞脑消金兽(2)能谤讥于市朝

(3)浮光跃金静影沉璧(4)寂寞梧桐深院锁清秋小桥流水人家

(5)气蒸云梦泽,波撼岳阳城(6)怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

(评分建议:所填诗文句中凡出现错字、多字、少字、语序错误,该句不计分;每空1分,共计10分。)

10.语文实践活动(13分)

(1)(3分)示例:小民无辜,才受望天这苦。(这是一道开放性试题,首先符合对联要求(对仗工整)得2分,内容相关得1分。)

(2)(3分)示例一:安全食品,为你,为我,为他;食品安全,靠你,靠我,靠他。示例二:把好食品安全关,健康快乐人人欢。示例三:民以食为天,食以安为先。(内容切合题意得1分;语言有文采、运用恰当的修辞手法得2分。)

(3)(4分)它由上方的太阳、下方的叶片和中心的蓓蕾构成,象征自然生态;颜色为绿色,象征着生命、农业、环保;图形为正圆形,意为保护。(意思大致相符,答出两点即可。本小题共4分,每点2分,)

(4)(3分)(采访市长):尊敬的市长,您好!我市在公共场所禁止吸烟有什么具体措施?或尊敬的市长,您好!请问在公共场所全面禁烟,对我们遂宁的经济发展有什么影响?

(采访卫生局局长)尊敬的局长,您好!请问吸烟对我们的身体有什么危害?或尊敬的局长,您好!在公共场所开展禁烟有什么意义?

(评分意见:称呼要得体;对市长和局长提问的内容要根据身份各有侧重点,内容合乎题意即可。每问1.5分。)

11、语言运用。(3分)遂宁明天多云转阴,有阵雨或雷雨,温度20-28°C,风力小于3级。出门的朋友,请带上雨具;雨天路滑,请注意安全。(答案要点:①时间;②预报内容;③体现人文关怀的内容。每个要点1分,共计3分。)

 二、阅读与理解(40分)

(一)(15分)

12.(3分)论点论证论据(每空1分)

13.(3分)举例论证(1分)以一系列具体的历史文化成就,强有力地证明了创新能力对于一个民族的重要性。(2分,能够围绕强调创新能力的作用答题即可。)

14.(3分)示例:如果不是我们的祖国日益强大,如果没有社会各界对我们的特别关照,如果也没有父母的辛勤养育,没有老师的精心栽培,如果这生活缺乏阳光,我们今天怎么能够抗拒风雨,茁壮成长?(学生在仿写时只需围绕话题写出"如果不是……如果没有……如果也没有……我们……"即可。句式1分,内容2分。)

15.(3分)不能。因为句中所说并无考证,只是一种推测。如果去掉,意思就成为全球知识领土面积最大的,一定是美国人比尔o盖茨,语气肯定,影响了语意的正确表达。"大概"一词体现了议论文语言的严密性。(答"不能"得1分;理由能结合句意、围绕议论文语言的严密性作答即可给2分。)

16.(3分)答案略。(提示:学生作答时需结合自身的成长实际,针对学校、家庭乃至整个社会在对学生的教育方面存在的问题进行阐发。)

(二)(15分)

17.(4分)狂风之夜跑步--天寒地冻赤脚--忙于工作--生死弥留渴望(大意吻合即可)(每个空格1分,超过六个字不给分。)

18.(3分)示例一:细节①狠狠心放了好几滴荤油作用:生动形象地表现了家庭的贫困及母亲对儿子深沉的爱示例二:细节②娘猛地搂住海子,紧紧搂住,红着眼睛流泪。爹却转身走出屋去,外面很冷,爹站在院里一动不动。作用:生动形象地写出了贫穷人家生活的辛酸。表现了父母对海子疼惜和怜爱。(能找出文中的细节描写得1分;并能结合文章内容答出细节描写的作用即可得2分。)

19.(2分)犹豫

20.(3分)这属于文学作品中的场景描写,在文中起着渲染气氛的作用,衬托出海子一心为公的好警察形象。(大意吻合即可)

21.(3分)答案略。(提示:答题时首先应该肯定"海子爱家",然后可以从他读书时克服一切困难回家,生死弥留之际渴望回家等方面去阐释。对于"家"这一概念,学生答卷时应表现出一种"大家"意识,从而在海子的形象理解上、文章的主旨探究上有更高的认识。答出"爱家"1分;阐述理由如果未能从"大家"的角度出发回答,只可给1分,能够站到"一心为公"的"大家"的角度回答方能给2分。)

(三)(10分)

22.(4分,每小题1分)(1)拜访(2)通"伸",伸张(须写出本字和解释。)(3)因此(4)每天

23.(3分)孝成王因为赵括的母亲有言在先,因此最终没有加罪于她。("以""卒"各1分,句意通顺1分。)24.(3分)C

三、作文(60分)

25.略

附:作文等级评分标准

类型内容结构语言

一类卷

(51-57分)立意有深度

内容充实

感情真实

切合作文要求结构严谨

条理清晰语言流畅

用语准确

二类卷

(41-50分)中心明确

内容具体

感情真实

符合作文要求层次分明

结构完整语言通顺

用语较准确

三类卷

(33-40分)中心基本明确

内容比较具体

感情较真实

不偏离作文要求层次较清楚

结构较完善语言较通顺

有个别语病

四类卷

(32分以下)中心不明确

内容不具体

偏离题意条理不清

结构混乱语句不通顺

注:

(1)作文内容、结构、语言等占57分,书写、卷面3分,共计60分。

(2)没有标题扣2分。

(3)每4个错别字扣1分,重现不计,扣到3分为止。

Thn21.com,华.语.网
查看更多遂宁 2011年中考语文试题资料
随机推荐