华语网_语文知识_初中语文_小学语文_教案试题_中考高考作文

首页 > 小学语文 > 九册语文

2010年小学五年级上册语文词语复习题

[移动版] 佚名

fàn chà xiāng guǒ xiè dù

( )围 ( )那 ( )边 ( )上 ( )下 ( )金

rùn jié jié yì zé rán

红( ) ( )作 一( ) ( )出 规( ) ( )烧

yuán huò zòu héng sòng zhàng

( )故 ( )物 节( ) 平( ) ( )读 拐( )

chāo jī jū dān wù zhé yí

( )过 ( )肉 ( )束 ( )( )( )理( )式

dào shì cān gǎo mà jiáo

追( ) ( )世 ( )桌 ( )清 挨( ) ( )碎

tān ào ké sou zhǔ huái nài

一( )血 深( )( )( )( )着( )树( )心

shì sāi péi jiǎn yuè jiǎo suǒ

装( )( )边( )同 ( )( )( )健 封( )

gāo zǔ yì dǎo yáo zhēn

打( )( )挡 友( ) ( )蛋 歌( ) ( )察

hùn chǎo háo sǎo lè jùn

( )进 争( ) 噩( ) 大( ) 勾( )( )马

xiàn biān chí tí chá mào

无( )( )子 奔( )马( ) 奶( ) 礼( )

bēi jiāo tǐng chā sǒng dǎo

( )子 摔( ) 小( ) 交( ) ( )立( )告

jì liáng wǎn zàn liū

沉( ) 桥( ) ( )幛( )时 ( )走

四字词语

雪中( )( ) 同归( )( ) 五( )四( ) 心( )( )服

高( )亮( ) ( )功( )绩 ( )躬尽( ) 死而( )( )

依依( )( ) 万古( )( ) ( )( )相照 ( )( )与共

( )( )似海 体贴( )( ) ( )( )如山 寸草( )( )

深情( )( ) 情深( )( ) ( )欢( )合 ( )( )至亲

意( )( )长 坚韧( )( ) 三( )半( ) 张( )李( )

( )( )风霜 ( )云( )雾 ( )( )山色 名( )( )实

( )然大( ) ( )( )吞枣 ( )色( )流 一( )( )里

操( )( )如 举世( )( ) 平淡( )( ) 喜出( )( )

ri kou jin cha ji zhi hui ge zheng lin shi ti xuan ya mo pan

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shuo ba wo ke liu bo cheng nian ling tu fei ju jue ma zui ji

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shi xing yun dao mian qiang kan cheng heng jiao yin shi can yang

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

se se nie zhu niu dong kua xia zheng zhong bai nian shou zu

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yun xu chu fang jing shang fu zai dao zi guan zei xu sheng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jing yu si zhi guo lu yi dun fei bu pan duan tai sheng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zhu zhai yin bi pao qi sheng zhong zhu zhi wa jue sou suo

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zhou yu cu cao jian pu gan zao qian zi xiao xi xi yao yu

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

chan jia dou xiao gun zi dai zhu luo bo kuai zi hua la la

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tuo ren yi pi zao ta da er wen fang si kou tan fei jie he

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shen yin yan jiu gui lu

( ) ( ) ( )

zhan ding jie tie zhuang lie hao mai jiang qiang bu qu yi sheng bu keng

( ) ( ) ( ) ( )

jian yi yong wei jin pi li jin bu ke si yi xi yi wei chang

( ) ( ) ( ) ( )

qing tong shou zu yi jian ru gu bu fen bi ci tui xin zhi fu

( ) ( ) ( ) ( )

wang nian zhi jiao xi lao lian pin bu qi er ran xin xin xiang yin

( ) ( ) ( ) ( )

wu wei bu zhi wen han wen nuan xin di shan liang qin mi wu jian

( ) ( ) ( ) ( )

ren tong ci xin xin tong ci li you hao xiang chu tian ya bi ling

( ) ( ) ( ) ( )

su ran qi jing xi chu wang wai yao wen jiao zi mu bu zhuang jing

( ) ( ) ( ) ( )

san chang liang duan yan yan yi xi wu qiong wu jin nian shi yi gao

( ) ( ) ( ) ( )

yi ben zheng jing sui yu er’ an bao feng zhou yu qing song zi zai

( ) ( ) ( ) ( )

bo guang lin lin feng tiao yu shun tao tao bu jue yi xie qian li

( ) ( ) ( ) ( )

qiong wei zhuang guan zhen ’er yu long fen zhi ta lai shi wai tao yuan

( ) ( ) ( ) ( )

liu lian wang fan tao zui bu yi hao wu jie zhi luan kan lan fa

( ) ( ) ( ) ( )

xing rong ku gao chou chang man huai bao han shen qing ju mu si wang

( ) ( ) ( ) ( )

随机推荐